Статут

15.09.2014

З 01.01.2013 року в Україні діє новий закон, що регулює діяльність громадських організацій - ЗУ « Про громадські об'єднання ».
З введенням цього закону регулювання діяльності громадських організацій зазнало значних змін .
Статутні документи більшості спортивних громадських організацій ( як національних , так і місцевих федерацій ) при новому законі застаріли і не відповідають його вимогам.

У зв'язку з неодноразовими зверненнями колег повідомляємо, що безкоштовно скачати статут громадської організації 2013 (зразок) Ви можете на сайті нашого юридичного партнера.
http://pravdop.com/ustav_obshestvennoy_organizacii___izmenenie_i_registraciya_v_2013_godu/ 

Коротка юридична довідка щодо змін.
Серед найбільш істотних змін у законі варто відзначити наступні:
- Скасовані територіальні обмеження на діяльність організацій.
Якщо раніше організації ділилися на місцеві, всеукраїнські та міжнародні, що в свою чергу давало право вести діяльність місцевим організаціям виключно на території певної області, то в даний момент будь-яка громадська організація (в тому числі місцева ) має право діяти як по всій території України, так і за кордоном;
- Виключена можливість колективного членства;
- На зміну « місцевим осередкам» прийшли «окремі структурні підрозділи» організації, для яких не можливо отримати статус юридичної особи;
- Введена чітка процедура перевірки всеукраїнських організацій на відповідність своїм статусом , а також прописаний порядок позбавлення такого статусу в разі відсутності територіального представництва у встановленій законом формі (окремі підрозділи ).
І це тільки основні зміни.

Крім того, вже кілька років Податковим кодексом України по-новому визначені ті джерела доходів для громадських організацій, які можуть звільнятися від сплати податків ( див. ст. 157 Податкового кодексу України ) .

Закон дає п'ять років на приведення статутів у відповідність з новими вимогами.

Асоціація спортивної боротьби України, за допомогою свого юридичного партнера -
Юридична компанія «Правова допомога» ; виконало вимогу закону в перший же рік його існування .


Це дозволило нашій Асоціації більш чітко виписати процедури роботи Конференції, Правління та інших органів, порядок прийому і виключення членів , передбачити нові форми присутності на місцях і порядок їх функціонування , що було обов'язковою умовою збереження статусу Всеукраїнської організації в 2014 і наступних роках.

Не все в новому законі відповідає специфіці діяльності спортивних федерацій в Україні. У зв'язку з цим представники Асоціація спортивної боротьби України увійшли до складу робочої групи при Мінмолодьспорт України, яка працює над удосконаленням профільного закону. Інформацію про роботу над змінами можна отримати у Секретаря Асоціації - Діни Харенко.


Статут